بلندگوی خطی و بی سیم

on .

مدل : SJ9

قدرت صدای 500 وات, شبیه سازی صدا از اطراف و بالای سر, کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در حال پخش, اتصال بیسیم به تلویزیون های LG.

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ريال 36,380,000 / SJ9

 

 

مدل : SJ8

قدرت صدای 300 وات,  کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در حال پخش, اتصال بیسیم به تلویزیون های LG.

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ريال 20,972,000 / SJ8

 

 

مدل : SJ5B

قدرت صدای 320 وات, کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در حال پخش, اتصال بیسیم به تلویزیون های LG.

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ريال 12,840,000 / SJ5B

 

 

مدل : SJ5

قدرت صدای 320 وات,  کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در حال پخش, اتصال بیسیم به تلویزیون های LG.

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ريال 13,054,000 / SJ5

 

مدل : SJ3

قدرت صدای 300 وات,  کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در حال پخش, اتصال بیسیم به تلویزیون های LG.

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

 

ريال 9,630,000 / SJ3

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .