اجاق گاز فردار آلتون

on .

مدل : G9

G9SFD : فردار ،تمام استیل ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار صفر ثانیه ،قاب فلزی ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر ،شیشه فر 2 جداره و جداشونده ،پنل کنترل لمسی

قیمت : 00,000,000 ريال

G9FDW : فردار ،لعاب سفید ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب استیل ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر ،شیشه فر 2 جداره و جداشونده ،پنل کنترل لمسی

قیمت : 00,000,000 ريال              سفارش خرید محصول

 

مدل : G7

G7 : فردار ،تمام لعاب سفید ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب فلزی ،شبکه چدن ،فندک اتوماتیک 

قیمت : 00,000,000 ريال

G7F : فردار ،تمام لعاب سفید ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب فلزی ،شبکه چدنی  ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000 ريال

G7S : فردار ،تمام استیل مات یا براق (با سفارش مشتری ) ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب استیل ،شبکه چدن ،فندک اتوماتیک

قیمت :00,000,000 ريال

G7SF : فردار ،تمام استیل مات یا براق (با سفارش مشتری ) ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب استیل ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000 ريال              سفارش خرید محصول

 

 مدل : G8

G8 : فردار ،تمام لعاب سفید ،شیشه رفلکس ،شیشه نما ،شبکه چدنی ،فندک اتوماتیک

قیمت : 00,000,000  ريال

G8F : فردار ،تمام لعاب سفید ،شعله زمان دار ،شیشه رفلکس ،شیشه نما ،ترموکوبلدار ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000  ريال

G8S : فردار ،تمام استیل ،شیشه رفلکس ،شیشه نما ،شبکه چدنی ،فندک اتوماتیک

قیمت : 00,000,000 ريال

G8SF : فردار ،تمام استیل ،شعله زمان دار ،شیشه رفلکس ،شیشه نما ،ترموکوبلدار ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000  ريال              سفارش خرید محصول

 

مدل : Z4

Z4 : فردار ،تمام استیل مات ،زمان دار ،ترموکوبلدار ،قاب استیل ،ترمومتر نشانگر دمای داخل فر ،فن خنک کننده ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000  ريال             سفارش خرید محصول

 

مدل :RX

RX : فردار ،تمام لعاب سفید ،شیشه اپتیک ،شعله زمان دار ،ترموکوبلدار ،شبکه چدنی ،فن داخل فر (Convection)،فر خود تمیز شونده (Self Clean ) ، فندک اتوماتیک پشت شیر

قیمت : 00,000,000 ريال           سفارش خرید محصول

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .