جاروبرقی kompressor

on .

 


مدل:8720

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،جاروبرقی بدون پاکت سری Robosense، از سری جارو برقی های Follow Me ،برس هاي چند منظوره (فرش،پارکت ،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،حرکت خودکار جاروبرقی همراه با شما توسطط چرخ های مجهز به موتور، دارای 3 سنسور روی بدنه و 1 سنسور روی دسته جهت تشخیص موقعیت و حرکت اتوماتیک، قابلیت فشرده سازی گرد و غبار تا 3 برابر بیشتر،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA، کم صدا و سبک
در رنگ BK ( مشکی قرمز متالیک )

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

8720BK(مشکی قرمز متالیک) / 30,170,000  ريال                      

 

 

مدل:7720

 

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،جاروبرقی بدون پاکت سری Robosense، از سری جارو برقی های Follow Me ،برس هاي چند منظوره (فرش،پارکت ،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،حرکت خودکار جاروبرقی همراه با شما توسط چرخ های مجهز به موتور، دارای 3 سنسور روی بدنه و 1 سنسور روی دسته جهت تشخیص موقعیت و حرکت اتوماتیک، قابلیت فشرده سازی گرد و غبار تا 3 برابر بیشتر،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA، کم صدا و سبک

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

7720HBK(مشکی قرمز متالیک) / 22,420,000  ريال                                      

 

مدل :20777

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،جاروبرقی بدون پاکت سری Kompressor Follow Me ،برس هاي چند منظوره (فرش،پارکت، مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،حرکت خودکار جاروبرقی همراه با شما توسط چرخ های مجهز به موتور، دارای 3 سنسور روی بدنه و 1 سنسور روی دسته جهت تشخیص موقعیت و حرکت اتوماتیک، قابلیت فشرده سازی گرد و غبار تا 3 برابر بیشتر،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA،
در رنگ های HBK(مشکی) ، HDP(بنفش)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

20777HBK(مشکی بنفش) /  9,710,000  ريال

   

 

 

 

مدل :7520

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،برس هاي چند منظوره(فرش،پارکت،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA ،کم صدا و سبک
در رنگ های HRF(قرمز متالیک) ، HTS(نقره ای متالیک)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

7520HRF(قرمز) / 17,130,000  ريال

7520HTS(بنفش) / 17,130,000  ريال             

 

 

مدل:7320

 قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،برس هاي چند منظوره(فرش،پارکت،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA
 در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) ، HPL(بنفش)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

7320HRF(قرمز) / 14,690,000  ريال

7320HTS(نقره ای) / 14,690,000  ريال

7320HPL(بنفش) / 14,690,000  ريال    

 

 

مدل:8320

 سیستم کمپرسور (فشرده سازی زباله) ، قدرت مکش پایدار ، کم صدا، فیلتر هپا 13+ کربن اکتیو، تخلیه آسان و بهداشتی مخزن، موجود در رنگهای نقره ای نقره ای  ( VB-8320HTS ) و قرمز  (VB-8320HRF) و بنفش ( VB-8320HPL)

در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) 

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

8320HRF(قرمز) / 16,440,000  ريال

8320HTS(نقره ای) / 16,440,000  ريال     

            

       

 

 

مدل:8520 

سیستم کمپرسور (فشرده سازی زباله) ، قدرت مکش پایدار ، کم صدا، فیلتر هپا 13+ کربن اکتیو، تخلیه آسان و بهداشتی مخزن، موجود در رنگهای نقره ای متالیک  ( VB-8520HTS ) و قرمز متالیک (VB-8520HRF)

در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) 

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا 

8520HRF(قرمز) / 21,970,000  ريال

8520HTS(نقره ای) / 21,970,000  ريال 

 

 

 

مدل:8120

فیاتر آلرژی HEPA 12 ،ظرفیت 2/1 لیتر،توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،کنترل بر روی دسته جاروبرقی،قابلیت فشرده سازی گرد و غبار تا 3برابر بیشتر،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش

در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) 

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

8120HRF(مشکی قرمز) / 15,830,000  ريال

8120HTS(مشکی نقره ای) / 15,830,000  ريال    

 

 مدل:7120

قدرت 2000 وات،جاروبرقی بدون پاکت سری Kompressor  ،فیاتر آلرژی HEPA 12 ،ظرفیت 2/1 لیتر،توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،کنترل بر روی دسته جاروبرقی،قابلیت فشرده سازی گرد و غبار تا 3برابر بیشتر،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش ،طول سیم 6 متر

در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) ، HPL(بنفش)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

7120HRF(قرمز) / 12,480,000  ريال

7120HTS(نقره ای) / 12,480,000  ريال

7120HPL(بنفش) / 12,480,000  ريال

 

 

مدل:20721

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،بخارشوی و جارو برقی،برس مخصوص بخارشوی،برس هاي چند منظوره (فرش، پارکت، مبلمان گوشه پنجره ها،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،جاروبرقی بدون پاکت،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA،کم صدا و سبک،نشانگر کثیفی فیلتر،
در رنگ های HRF(قرمز) ، HTS(نقره ای) ، HBR(قهوه ای تیره)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

 20721HRF(قرمز) / 8,140,000  ريال

20721HTS(نقره ای) / 8,140,000  ريال

20721HBR(مشکی) / 8,140,000  ريال

 

 

مدل:20720

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،برس هاي چند منظوره(فرش،پارکت،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمعآوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA،کم صدا و سبک،نشانگر کثیفی فیلتر،
در رنگ های HRF(قرمز)،HBR(قهوه ای تیره)،HBL(آبی)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

 20720HRF(قرمز) / 8,090,000  ريال

20720HBL(آبی) / 8,090,000  ريال

20720HBR(مشکی) / 8,090,000  ريال

 

 

مدل:20710

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،برس هاي چند منظوره(فرش،پارکت،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA،نشانگر کثیفی فیلتر،
در رنگ های ،HPL(بنفش)،HGR(سبز)،HDS(نقره ای تیره)،

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

 20710HDS(خاکستری) / 6,500,000  ريال

20710HPL(بنفش) / 6,500,000   ريال

207101HGR(سفید) / 6,500,000   ريال

 

 

 مدل :20700

قدرت 2000 وات،کنترول بر روی دسته جاروبرقی،برس هاي چند منظوره(فرش،پارکت،مبلمان گوشه پنجره ها ،درزهاو فضاهاي با دسترسي کم )،تخليه آسان زباله بدون استفاده از کيسه زباله،دارای سیستم گردبادی جهت جلوگیری از افت مکش،ظرفیت 0.5 لیتر، توانایی جمع آوری زباله تا 4 لیتر،ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار 4 برابر بیشتر،فيلترضد آلرژی و قابل شستشو HEPA،نشانگر کثیفی فیلتر،
در رنگ های ،HRF(قرمز)،HTS(نقره ای)

مدل / قیمت                    سفارش خرید کالا

20700HRF(قرمز) / 7,320,000  ريال

20700HTS(نقره ای) / 7,320,000  ريال

 

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .