تفاوت بین WEB OS و NETCAST

on .

تفاوت بین WEB OS و NETCAST

1.انتقال سرويس فقط از منوي خانه
2.محتويات در منوهاي مختلف پراكنده هستند
3.چندين مرحله براي انجام يك امكان بايد طي شود

 

1.انتقال ساده خدمات از طريق منوي جديد
2.دسترسي آسان به محتويات مختلف
3.راه اندازي آسان و اتصال آسوده به دستگاه هاي جانبي

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .