سرعت پاسخ دهی چیست؟

on .

 

فيلم هايی که هر روزه مشاهده می کنيم سری مجموعه ای از فريم هاست که با نمايش سريع پخش می شود و مغز انسان آن را بصورت فيلم روان مشاهده می کند. اکثر کشورهای جهان سيستم های الکتريکی شان را روی يکی از دو فرکانس 60 و 50 هرتز استاندارد کرده اند. اين سيستم در ايران 50 هرتز است پس منطقی است که تلويزيون ها در ايران با همان ميزان هرتز تصاوير را پخش نمايند.به عبارت ديگر می توان گفت تمامی تلويزيون ها در ايران بايد حدالقل قدرت پاسخ دهی تصوير با توان 50 هرتز را داشته باشند.

چندسال پيش LCD ها با سرعت پاسخ دهی تصوير بيشتری وارد بازار شدند.نسل اوليه با سرعت پاسخ دهی 120 هرتز وارد شدند LCD چندسال پيش گرچه امروزه شاهد نسل تلويزيون هايی با پاسخ دهی 900 الی 1100 هرتز هستيم.بی شک هرچه مقدار اين عدد بالاتر رود نتيجه بهتری در پاسخ دهی تلويزيون ديده می شود.تمامی LCD ها با نمايش در حال حرکت مشکل دارند.اين به اين معنی است که در يک صحنه فيلم با سرعت بالا به همراه سايه و يا ماتی اجرا می شود.در گذشته علت اين مشکل در LCD ها ناتوانی سرعت پيکسل ها در تغيير از روشنايی به تيرگی بود اگرچه امروزه اين مسئله به خوبی رفع شده است اما مشکل اصلی اين جاست که مغز به خوبی قادر به تفسير کردن حرکت نيست.از آن جايی که مغز انسان ها با يکديگر متفاوت است عده ای متوجه اين مات شدن در حين فريم های سريع می شوند و عده ای خير.بطور کلی مشکلاتی که از سرعت کم پاسخ دهی تلويزيون ناشی می شود بصورت تشکيل سايه يا جاماندگی فريم ها ديده می شود.

جاماندگی تصاویر

بطور کلی 2 راه حل اصلی برای فريب دادن مغز انسان در جهت رفع اين مشکل وجود دارد:
1.بالا بردن سرعت روشن و خاموش شدن نور پشت زمينه + کمک از پردازنده
2.الحاق فريم ها

1.با توجه به اين که نور پشت زمينه هميشه در حال به سرعت خاموش و روشن شدن است هر چه سرعت اين خاموش و روشن شدن کمتر باشد سايه های بيشتری بروی صفحه نمايش مشاهده می گردد.
با بالا بردن سرعت خاموش و روشن شدن نور پشت صفحه بر حسب سرعت های مختلف مقادير متفاوتی بر عدد هرتز اضافه می گردد.
پردازشگر تلويزيون نيز می تواند به نوع خود با توجه به عمليات پردازشگری خود توان پاسخ دهی را افزايش دهد.

2.الحاق فريم:
در اين شيوه فريم های کپی شده از هر فريم ما بين آن ها پخش می شود.در تصاويری مانند پخش زنده بازی ها و محتواهای ورزشی با کمک اين شيوه می توان تاثير چشمگيری را در پاسخ دهی تصوير مشاهده کرد.با توجه داشت تلويزيون هايی که از اين شيوه استفاده می کنند در بعضی از اشخاص باعث سردرر و سرگيجه می شوند. برند های مختلف برای بالا بردن سرعت پاسخ دهی از اين متد های مختلف استفاده کرده و هر کدام از نامی برای تکنولوژی خود استفاده کرده اند: Motion Flow XR-CMR-MCI

 

شايان به ذکر است بر خلاف تصور عده ای از افراد مقادير مختلف بالای 200 هرتز در تلويزيون ها کاذب نيستند و بر اساس متد های ذکر شده بدست می آيند.

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .