مخلوط کن و آسیاب مولینکس

on .

مدل : LM238

قدرت 600 وات ،2 سرعته+پالس ،1.6 لیتر ظرفیت پارچ ،تیغه های استیل ،تیغه شش پره مناسب برای خرد کردن یخ ،آسیاب مخصوص مواد سخت ،تیغه های قابل جدا شدن ،دو آسیاب

قیمت : 0,000,000 ريال                      سفارش خرید محصول

مدل : LM221

قدرت 350 وات ،1 سرعته+پالس ،1.25 لیتر ظرفیت پارچ ،تیغه استیل ،آسیاب مخصوص مواد سخت و گرم ،دو آسیاب

قیمت : 0,000,000 ريال                      سفارش خرید محصول

مدل : LM2070

قدرت 500 وات ،2سرعته+پالس ،1.5 لیتر ظرفیت پارچ ،تیغه های استیل و قابل جدا شدن ،دو آسیاب

قیمت : 0,000,000 ريال                      سفارش خرید محصول

مدل : LM237

قدرت 600 وات ،2 سرعته+پالس ،1.6 لیتر ظرفیت پارچ ،تیغه استیل ،تیغه شش پره مناسب برای خرد کردن یخ ،آسیاب مخصوص مواد سخت ،تیغه های قابل جدا شدن ،یک آسیاب

قیمت : 0,000,000 ريال                      سفارش خرید محصول

مدل : LM231

قدرت 600 وات ،1 سرعته+پالس ،1.5 لیتر ظرفیت پارچ ،تیغه استیل ،آسیاب جهت مواد سخت ،تیغه های قابل جدا شدن ،یک آسیاب

قیمت : 0,000,000 ريال                      سفارش خرید محصول

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .