تلویزیون های SUPER UHD

on .

   تلویزیون های SUPER HUD

 مدل : SJ80000GI

  • ™Nano Cell، نمایش رنگ‌هایی غنی با زاویه دید گسترده، میلیاردها رنگ غنی برای تحت تاثیر قرار دادن شما، دقت رنگ بی‌نظیر به لطف وجود ذرات نانو

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول 

ريال 74,496,000 /  49SJ80000GI                    

             

 

مدل : SJ85000GI

مشخصات کلیدی Active HDR با ™Dolby Vision Nano Cell™ Display دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده صدایی پرقدرت، مهندسی شده توسط ®harman/kardonwebOS 3.5 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول 

ريال 152,952,000 /  65SJ85000GI       

ريال 108,060,000 /  60SJ85000GI              

ريال 100,560,000 / 55SJ85000GI                    

  

 

مدل : 86SJ95700GI

مشخصات Active HDR با ™Dolby Visionصفحه نمایش IPS 4Kدقت رنگ واقعی - True Color Accuracyزاویه دید گستردهصدایی پرقدرت، مهندسی شده توسط ®harman/kardonwebOS 3.5 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 454,158,000 /  86SJ95700GI

 

 

مدل : 79UH95300GI

 مشخصات صفحه نمایش IPS 4K QuantumHDR Super با ™Dolby VisionColourPrime Plusدرخشندگی فوق‌العاده - ULTRA Luminanceطراحی سیستم صوتی توسط ™harman/kardonتلویزیون هوشمند با 3.0 webOS 

 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 278,840,000 /  79UH95300GI  

 

 

مدل : 75SJ95500GI

Active HDR با ™Dolby Vision صفحه نمایش IPS 4Kدقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده صدایی پرقدرت، مهندسی شده توسط ®harman/kardonwebOS 3.5 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 253,023,000 /  75SJ95500GI

 

 

مدل : 55UH95000GI

مشخصات صفحه نمایش IPS 4K QuantumHDR Super با ™Dolby VisionColourPrime Plusدرخشندگی فوق‌العاده - ULTRA Luminanceطراحی سیستم صوتی توسط ™harman/kardonتلویزیون هوشمند با 3.0 webOS

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 75,970,000 /  55UH95000GI

ريال 105,930,000 /  65UH95000GI 

 

مدل : 60UH85000GI

 صفحه نمایش IPS 4K Quantum HDR Super با ™Dolby VisionColourPrime Plusدرخشندگی فوق‌العاده - ULTRA Luminanceطراحی سیستم صوتی توسط ™harman/kardonتلویزیون هوشمند با 3.0 webOS. 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول

ريال 69,550,000 /  60UH85000GI

ريال 48,150,000 /  49UH85000GI

 

 مدل : SJ95000GI

مشخصات کلیدی Active HDR با ™Dolby Vision Nano Cell™ Display دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy زاویه دید گسترده صدایی پرقدرت، مهندسی شده توسط ®harman/kardonwebOS 3.5 

قیمت / مدل                         سفارش خرید محصول 

ريال 172,810,000 /  65SJ95000GI      

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .