استفاده از هوش مصنوعی برای آموزش ربات ها در محیط واقعیت مجازی

on .

 

با کشف یک سیستم جدید هوش مصنوعی یاد دادن به ربات ها در محیط واقعیت مجازی ممکن میشود و با استفاده از این روش می توان آنها را برای انجام امور مختلفی آموزش داد.
به تازگی برنامه جدیدی به پلاتفورم هوش مصنوعی اضافه شده که یادگیری اموری مختلف را در محیط شبیه سازی شده آن ممکن میسازد.
 برای این کا ر از الگوریتم تازه جدیدی بهره گرفته شده که باعث میشود ربات ها تنها برای یک کار برنامه ریزی نشوند بلکه به مرور زمان بتوان از آنها برای انجام کار جدید در شرایط جدید  استفاده کرد.
این سیستم از شبکه های عصبی جدید برای آموزش استفاده کرده و مجهز به یک دوربین تصویربرداری برای مشخص کردن موقعیت و وضعیت اشیای شبیه سازی شده در ارتباط با ربات است
بنابراین ربات ابتدا در آن محیط شبیه سازی شده تعامل با اشیای مختلف را از طریق مشاهده ی تصاویر ضبط شده می آموزد و از این طریق یاد می گیرد تو محیط واقعی چگونه عمل کند.
این مدل آموزشی فعلا در مراحل اولیه است اما این اموزش به ربات ها به محققان اجازه میدهد که آنها را بتدریج برای انجام امور پیچیده تری آماده کنندبدون آنکه نیازی به استفاده از ابزار و وسایل فیزیکی داشته باشند

           

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .