ایده جدید جمع آوری زباله های اقیانوسی

on .

 

  موسسه هلندی که برای پاکسازی زباله ها تلاش می کند می خواهد سیستم تمیز کننده ی جدیدی را از ابتدای سال 2018 برای پاکسازی توده بزرگ زباله های در اقیانوس آرام بکار گیرد.
این توده زباله شامل مخلوطی از زباله های پلاستیکی ریز و درشت است که حیات دریایی را مسموم می کند.این توده بقدری بزرگ است که کشتی که در سال 2013 برای اولین بار به آن برخورد کرد مشاهدات خود را اینگونه توصیف کرد:در طول یک هفته ای که صرف عبور از این پهنه زباله کردم حتی یک نقطه خالی به چشمم نمی خورد.
طرح اولیه این موسسه هلندی برای به د ام انداختن این توده استفاده از یک سد 100 کیلومتری  متصل به کف اقیانوس بود ولی در طرح جدید بجای یک دیوار طویل 50سد کوچک تر هر کدام با طول تقریبی 1 کیلومتر در اقیانوس رها خواهند شد این دیواره ها با استفاده از لنگر سنگین می شوند تا با سرعتی کمتر از سرعت زباله ها و با هدف جمع اوری آنها حرکت کنند.
طرح اولیه قرار بود نیمی از این توده بزرگ را طی 10 سال با هزینه ی زیاد جمع اوری کند ولی با طرح جدید زمان انجام کار نصف شده و انتظار می رود مخارج برنامه بطور قابل توجهی کاهش یابد 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .