روباتی با ماهیچه هایی شبیه به انسان

on .

محققین ژاپنی روباتی را طراحی کرده اند که دارای ماهیچه هایی شبیه به انسان است.

محققین موسسه فناوری توکیو ژاپن ربات اسکلتی را طراحی کرده اند که برای به حرکت درآوردن اعضای خود دارای ماهیچه هایی شبیه به انسان است.

بافت این ماهیچه ها از «میکروفلامنت» است که به مفاصل روبات متصل است و دقیقا شبیه به ماهیچه های انسان منبسط و منقبض می شوند. 

در واقع تعداد ماهیچه های موجود در پای این روبات به تعداد ماهیچه های پای انسان است. اگر چه روبات ساخت شده دارای حرکت های نرمی است اما عضلات پای آن خیلی قوی نیستند و برای راه رفتن نیاز به کمک کردن دارند.

این روبات اسکلتی می تواند دست ها و فک خود را حرکت دهد. هدف از ساخت این روبات باز تعریف حرکت های روبات است و با توسعه سیستم سریع انقباض و انبساط این روبات می توان مهارت روبات های فوتبالیست را ارتقاء داد.

 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .