دانشمندان می توانند از روی اثر انگشت جنسیت افراد را نیز تشخیص دهند

on .

 

 اثر انگشت هر فرد منحصر به خود اوست و هیچ دو نفری در دنیا پیدا نمی شوند که در این مورد به هم شبیه باشند. همین خط های ریز و در هم پیچیده نمایانگر شخصیتی مجزا هستند و به همین دلیل، خیلی از ارگان ها از این ویژگی انحصاری برای تشخیص هویت افراد استفاده می نمایند.
اما اکنون کشف تازه ای رخ داده که ماجرا را از این هم جالب تر می کند؛ محققان به تازگی متوجه شده اند با آنالیز اثر انگشت می توانند جنسیت فرد را نیز تشخیص دهند. تیمی از محققان از دانشگاه آلبانی روشی را کشف نموده اند که با استفاده از ترکیبات شیمیایی اثر انگشت، می توانند جنسیت فرد را تشخیص دهند. به این دلیل امکان این امر برای دانشمندان مهیا گشته چون غلظت اسیدهای آمینه در پوست های مختلف، متفاوت و میزان ترشح اسیدهای یاد شده در زنان دو برابر بیشتر از مردان است. بعلاوه باید اشاره نمود میزان توزیع آنها نیز در دو جنس زن و مرد متفاوت خواهد بود.

تیم تحقیقاتی مورد بحث به رهبری «جان هالمک» در تلاش بودند تا متوجه شوند آیا می توان از آثار بسیار کم بر جا مانده از انگشت افراد چنین چیزی را تشخیص داد یا خیر.در این راستا، نخستین کاری که انجام دادند این بود که با انتقال اسیدهای آمینه روی یک ورق پلاستیکی آنها را از اثر انگشت جداسازی نمایند. در مرحله بعدی، ورقه را همزمان با حرارت دادن با اسید هیدروکلرویک شستشو دادند تا اسیدهای آمینه خارج گردند. در آخر نیز محققان، آمینواسیدهای موجود در اسید هیدروکلریک را مورد بررسی قرار دادند تا به واسطه غلظت و نوع توزیع مولکول هایشان جنسیت فرد را تعیین نمایند.
این روش به خوبی پاسخ داد و آنها توانستند به هدفی که دنبالش بودند، نائل شوند. برای اطمینان از این امر، این آزمایش را روی آثار انگشت بر جا مانده روی دستگیره های در، کامپیوتر و دیگر سطوح چندین بار تکرار نمودند و متوجه گشتند در 99 درصد مواقع می تواند تشخیص درستی در این رابطه داشته باشند.        

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .