ساخت ژل های خود ترمیم قدمی بزرگ در مسیر تولید لوازم الکتریکی خم شونده

on .

 

محققان با ساخت ژل جدید امیدوارند تا مشکل شکستن مدارها در لوازم الکتریکی خم شونده و دارای انعطاف را رفع کنند. این ژل به محل اتصالات می‌چسبد چرا که این مناطق بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. زمانی که در اثر خم شدن زیاد این مدارها بشکنند، ژل ساخته شده آن‌ها را ترمیم می‌کند.

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .