ربات خودکفائی که انرژی اش را خودش تامین می کند.

on .

     ربات Row-bot، چهار توپی شناور در اطراف و دو پدال در قسمت وسط بدنه دارد که در واقع پاهای حرکتی آن محسوب می شوند. در حالیکه شناورها روی آب قرار دارند، پدال ها آب را کنار می زنند تا ربات حرکت کند. دستگاه، همان طور که حرکت می کند بخشی از آب را به داخل حفره ای در بدنه خود که باکتری ها در آنجا حضور دارند، پمپاژ می کند. باکتری ها نیز با تغذیه میکروب های موجود در آب، آنها را به دی اکسید کربن و برق تبدیل می کنند که عامل حرکت ربات یاد شده است.
«را-بوت» را محققان واحد مرکز بیوانرژی و آزمایشگاه رباتیک دانشگاه بریستول در انگلستان ساخته اند. آنها در معرفی محصول خود چنین توضیح داده اند: «ما یک طرح مجسم از ارگانیسم مصنوعی با انرژی مستقل ساخته ایم. این طرح از ترکیب دو زیرسیستم، یعنی منبع انرژی زیستی و تحریکات شبه-زیستی پدید آمده است. این نخستین نمایش از دیوایسی است که درون یک ربات شناگر جای داده شده که می تواند میکروب ها را به نیروی برق تولید کند.»
این ربات قدم بزرگی در حوزه توسعه ربات های مستقلی به شمار می رود که خودشان سوخت لازم برای فعالیت هایشان را تامین می کنند و باید دید توسعه بیشتر آن در آینده به چه نتالیج جالب دیگری می تواند ختم شود.           

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .