ساخت تلسکوپي براي مشاهده اعماق آتشفشان‌ها

on .

گروهي از دانشمندان ايتاليايي براي اولين ‌بار موفق به ساخت نوعي تلسکوپ با عملکرد امواج موسوم به چرنوکوف شدند که به کمک آن مي‌توان علاوه بر مشاهده کهکشان‌هاي دوردست، اعماق آتشفشان‌هاي زمين را نيز رصد کرد.
پديده تابش چرنوکوف اولين‌ بار توسط يک دانشمند روسي به نام پاول چرنوکوف شناسايي شد.
پديده تابش چرنوکوف به معناي تشعشعي است که بر اثر حرکت يک ذره باردار در ماده دي‌الکتريک با سرعتي بيش از سرعت فاز نور ايجاد مي‌شود.
تلسکوپ امواج چرنوکوف هم اکنون در مراحل پاياني ساخت در مجاورت آتشفشان فعال اتنا در کشور ايتاليا قرار دارد.
دانشمندان در مورد عملکرد تلسکوپ چرنوکوف و تفاوت آن با ساير تلسکوپ‌هاي رايج اظهار کردند: هنگامي که موجي از ذرات الکترون به سمت اتمسفر زمين پرتاب شوند، الکترون‌ها تحت تاثير ميدان مغناطيسي زمين برانگيخته مي‌شوند و با بازگشت به سمت زمين بدون کمترين واکنش با مواد جامد قادرند تا بيش از چند صد متر به اعماق سنگ‌هاي سخت زمين نفوذ کنند     

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .