تولید رگ های خونی زنده با استفاده از پرینترهای سه بعدی

on .

  

 پرینت سه بعدی رگ های خونی دیگر یک رویای دور نیست. اما ساخت نمونه هایی که بتوانند همچون رگ های واقعی عمل کنند تا همین امروز کاری بس دشوار بود. لارنس لیورمور پژوهشگری است که اعلام نموده رگ های خونی را با موفقیت به صورت سه بعدی پرینت کرده است و نمونه ساخته شده توسط وی، همچون رگ های واقعی در بدن انسان قادر است که مواد مغذی را به بخش های مختلف بدن ارسال کند 

خبرنامه

جهت ارائه مطالب جدید پست الکترونیک خود را وارد نمایید .